Đặc sản

Bò một nắng

Bò một nắng là một sản vật của các dân tộc tại Tây Nguyên. Tên gọi của bò một nắng…