Đặc sản

Trà khổ qua rừng

Khổ qua rừng là một loài cây mọc hoang dại tại Kon Tum nhưng ngày nay đã được trồng đại…